Меню

Политика за поверителност

1. Обща информация


Елтрейд ООД уважава неприкосновеността на личния живот на всяко лице, което посещава нашите уеб сайтове. В настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които Елтрейд ООД събира, държи и използва информация за отделни лица, които посещават този уебсайт. ПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СЪБИРАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗЛОЖЕНОТО В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ВИЕ СЪЩО ТАКА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ЕЛТРЕЙД ООД МОЖЕ ПЕРИОДИЧНО, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, ДА ИЗМЕНЯ, ДОПЪЛВА ИЛИ ОТМЕНЯ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА АКТУАЛИЗИРА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Ние обаче във всеки един момент ще боравим с Вашата Лична информация съгласно Политиката за поверителност, която е в сила към момента на събирането. Ние възнамеряваме да публикуваме измененията в политиката ни за поверителност на тази страница, за да сте напълно информирани относно видовете информация, която събираме, как използваме тази информация и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана.

2. Лична информация 


При посещението Ви на нашия уеб сайт, ние не събираме лична информация за Вас (като име, адрес, телефонен номер, социално-осигурителен номер, информация за фактуриране и доставка, информация за кредитна карта или електронна поща), освен ако Вие не я предоставите доброволно. Чрез използването на нашия уеб сайт Вие посочвате, че сте съгласни с условията на действащата политика за защита на личните данни, публикувана в настоящия раздел на уеб сайта. Ако не сте съгласни с някое от условията на тази политика, моля не предоставяйте никаква лична информация на този уеб сайт. Ако изберете да не предоставите лична информация на този уеб сайт, може да нямате право на някои действия като достъп до определени раздели на сайта, участие в лотарии или конкурси, или изпращане на съобщения на електронната поща.

3. Използване на лична информация 


Когато доброволно предоставите лична информация, ще използваме тази информация единствено по позволения от закона начин и в рамките на изричното Ви съгласие. Елтрейд няма да предоставя или продава Вашата лична информация на външна организация за използване за нейни цели без Вашето съгласие. Вашата информация може да бъде споделена с представители или изпълнители на Елтрейд във връзка с услуги, които тези физически или юридически лица предоставят за Елтрейд. Най-накрая моля, имайте предвид, че ще разпространим личната Ви информация, ако това се налага съгласно закона или съгласно заповед за обиск, призовка или съдебна заповед.

4. Сигурност 


Елтрейд има ангажимент да запази сигурността на данните, които ни предоставяте, и ще предприеме разумни предпазни мерки, за да защити Вашата лична информация от загуба, неправомерна употреба или промяна. От представители или изпълнителите на Елтрейд, които имат достъп до Вашата лична информация във връзка с предоставянето на услуги на Елтрейд, се изисква да запазят поверителността на информацията, като нямат право да използват тази информация за цели, различни от тези по предоставяне на услугите за Елтрейд.

5. Лична информация за деца 


Елтрейд няма намерение да събира лична информация от лица под 14-годишна възраст и потребителите под 14-годишна възраст не трябва да ни предоставят никаква лична информация. Когато е уместно, Елтрейд ще инструктира изрично децата да не предоставят такава информация на нашите уеб сайтове или в отговор на реклами. Ако дете ни е предоставило лична информация, негов родител или настойник може да се свърже с нас по електронната поща или на адрес, посочен в раздел 7 от настоящата Политика за защита на личните данни, ако желае тази информация да бъде заличена от нашите архиви. Ще положим разумни усилия, за да заличим информацията за детето от нашите бази данни.

6. „Бисквитки“ и интернет тагове

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Бихме искали да Ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

Понякога е възможно да използваме интернет тагове и бисквитки на този сайт, както и да ги внедряваме чрез трето лице - рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който  се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице - партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.

7. Google Analytics

 „Google Analytics“ е услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и източниците на трафик и се измерватнивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта ни.

Генерираната от бисквитките информация относно Вашето ползване на уебсайта ни, включително IP адреса Ви, ще бъде приведена в анонимна форма чрез използване на съответните настройки (функцията „_anonymizelp()“ или еквивалентна функция) и предадена до сървъри на Google в Съединените щати. За повече информация относно процеса на привеждане на IP в анонимна форма, вижте https://support.google.com/analytics/answer/2763052 (link is external).

Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на уебсайта ни, изготвяне на справки относно активността на уебсайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.

Google може да предава тази информация на трети лица в случай че има законово задължение или ако трето лице обработва данни от името на Google. Google в никакъв случай няма да съчетава или свързва IP адреса Ви с други данни, съхранявани от Google.

Вие можете да изключите или спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на браузъра Ви, като свалите и инсталирате безплатния софтуер Opt-out Browser Add-on, достъпен на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (link is external). Информираме, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайта ни.

С ползването на уебсайта ни Вие се съгласявате с обработването на всякакви лични данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.

8. Линкове към други сайтове

Настоящата политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители. Целта ни е да осигурим, че тези уебсайтове са от най-високо стандарт. Но поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на уебсайтове, към които даваме линкове, или да отговаряме за съдържанието на други сайтове, различни от този сайт, и настоящата Политика за поверителност не е предназначена да се прилага за който и да е свързан сайт, който не е собственост на Елтрейд.

9. Връзка с нас относно Ваша лична информация 

Ако сте предоставили лична информация чрез уеб сайт на Елтрейд или ако някой друг е предоставил Ваша лична информация чрез уеб сайт на Елтрейд и искате тази информация да бъде заличена от нашите маркетингови бази данни, моля, свържете се нас посредством електронната поща. Ще положим разумни усилия, за да заличим Вашата лична информация от нашите файлове. Можете да се свържете с нас и посредством някой от по-горните начини, за да поискате достъп до личната информация, събрана от Елтрейд за Вас чрез уеб сайтовете ни. Елтрейд ще положи разумни усилия, за да Ви предостави тази информация и да коригира всякакви фактологически неточности в тази информация.

Добре дошли на обновения сайт на Елтрейд!

 

Надяваме се дизайнът и разработените нови функционалности да помогнат за бързото търсене и лесното намиране на информацията, която Ви трябва.

Целта ни е интуитивна навигация в сайта, без значение от устройството, което използвате - компютър, мобилен телефон или таблет.