Меню

"Детелина" мобилни справки

"Детелина" мобилни справки

Модул за справки през мобилни устройства (телефони, таблети и други) с операционна система Android.

Приложението дава възможност да се визуализират набор от справки за продажбите в даден обект, който ползва софтуер "Детелина":

 • Общ оборот
 • Оборот стокови групи
 • Най-продавани артикули
 • Отворени сметки 

 

БЕЗПЛАТНО!
Може да разглеждате оборота и най-продаваните артикули за деня в търговския обект без да заплащате абонамент!

 

Елтрейд Детелина Справки в Google Play Store

Купете
Споделете

За да се пусне системата е необходимо да има интернет в обекта и да се регистрира базата му данни в облака на "Елтрейд". Целта на облачната услуга е да осъществи връзка между мобилното устройство и базата данни на съответния обект. Данните се криптират за максимална сигурност на потребителя, така че да останат неприкосновенни за трети лица. 

В облака не се съхранява никаква клиентска информация. През него се осъществява връзката между сървара на "Детелина" и мобилното устройство.

Системата е разработена на абонаментен принцип. Всеки един обект може да бъде на различен абонаментен план. Абонаментът се следи на база обект, не на мобилно устройство.

Предимства:

 • Лесна инсталация.
 • Няма нужда от настройки на защитни стени и рутери.
 • Приложението работи с базата данни на търговския обект в реално време.
 • Има възможност за достъп до множество бази данни.
 • Системата е проектирана да поддържа индивидуални справки.
 • При първоначална инсталация на приложението клиентът получава безплатни 3 месеца за ползване.
Детелина мобилни справки от Елтрейд.

 

СОФТУЕР "ДЕТЕЛИНА" - СПРАВКИ ЗА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО, СЕ СЪСТОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ДВА МОДУЛА:

1. Модул, свързващ базата данни с облака /EBOCloudReportSvc.exe./

На сървара, където се намира базата данни е необходимо да работи услугата за връзка с облака. Стартирането и мониторинга на услугата се осъществява с помощта на приложението EBOCloudReportMonitor.exe.

При регистрацията в облака, всяка база данни получава уникален номер /ID/. Този номер се ползва при въвеждането на базата в мобилното устройство и при подновяването на абонамента.

За по-висока сигурност освен ID всяка база данни има и парола. 

Детелина облак Елтрейд

2. Модул за мобилно устройство.

Този модул позволява да се пускат следните справки:

 • Общ оборот за текущия ден, с графика на оборота за последните седем дни
 • Графика на оборота за предходни седмици
 • Оборот стокови групи за текущия ден и за предходни дни
 • Най-продавани артикули за текущия ден и за предходни дни
 • Отворени сметки за текущия ден. Има опция да се визуализират артикулите в сметката с количество, единична цена и сума.

Модула може да бъде инсталиран от Google Play Store.

Детелина мобилни справки устройсва

През мобилното устройство, може да се достъпят данните на няколко обекта. За да въведете нов обект трябва да знаете ID номера и паролата на базата данни.

Към настоящия момент приложението е достъпно за потребители на Android.

Детелина мобилни справки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАКВО НОВО В МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СПРАВКИ ОТ СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА?

 

 • Какъв е дневният оборот на обекта от предходни дни?

Дневния оборот на обекта от предходни дни може да се проследи чрез бутона със стрелки за връщане назад. 


 

 • Какво се продава най-много и кога?

Най-продаваните артикули може да се видят не само за днешния ден, но и за минал период, отново чрез бутона със стрелки за движение назад. 


 

 • Какъв е размерът на продажбите във всяка продуктова група?

Оборота по стокови групи и по артикулите в тях може да се провери както за текущия ден, така и за минал период. 


 

 • Има ли отворени сметки и на каква стойност?

Може във всеки момент да се следят броя на отворените сметки на обекта, какви артикули са маркирани в тях и каква е общата стойност на отворената сметка. 


 

 • Работният ден започва днес, а приключва след полунощ?

Може да задавате край на работния ден, независимо от това, че започва и завършва в два календарни дни. Това позволява справките да се правят по работен ден, а не по календарен.


 

 

 

Общ оборот - Детелина Мобилни Справки  Най-продавани артикули - Детелина Мобилни Справки  Оборот стокови групи - Детелина Мобилни Справки  Отворени сметки - Детелина Мобилни Справки

Инструкции за инсталация на модула свързващ базата данни с облака:

Всички стъпки в тази инструкция се отнасят за компютъра, на който е качена базата данни.

Стъпка 1:

Инструкции за инсталация на модул свързващ базата данни с облака - стъпка 1. Детелина мобилни справки.

Това е началният екран, който се появява след стартирането на ехе файла, който можете да намерите в секция "Свалете".

Изберете „Напред“, за да продължите към следващата стъпка.

Стъпка 2:

Инструкции за инсталация на модул свързващ базата данни с облака - стъпка 2. Детелина мобилни справки.

 

При втората стъпка от инсталацията, програмата изисква от потребителя да посочи директорията, в която е инсталирана ТИС Детелина.

Ако сте посочили правилната директория и изберете „Напред“, програмата ще ви позволи да преминете към следваща стъпка.

В случай, че сте посочили грешна директория на екрана ще се визуализира съобщение : „Не е открита валидна инсталация на ТИС Детелина“ и програмата няма да Ви позволи да преминете напред.

Стъпка 3:

Инструкции за инсталация на модул свързващ базата данни с облака - стъпка 3. Детелина мобилни справки.

Като трета стъпка инсталаторът е готов да инсталира „Справки към Детелина през мобилен телефон“. Изберете „Инсталиране“, за да завършите процеса.

Стъпка 4:

Инструкции за инсталация на модул свързващ базата данни с облака - стъпка 4. Детелина мобилни справки.

Четвъртият екран, е информативен за потребителя. Инсталирането е приключило. Изберете „Готово“, за да затворите инсталатора.

Стъпка 5: 

След като сте инсталирали „ Справки към Детелина през мобилен телефон“, в старт менюто на компютъра Ви, в папка „ТИС Детелина“ ще се появи следната икона: 

EBOCloudReportMonitor иконка

Стартирайки програмата „EBOCloudReportMonitor“, на екрана Ви ще се визуализира следният екран: 

Инструкции за инсталация на модул свързващ базата данни с облака - стъпка 5. Детелина мобилни справки.  

"База данни ID“ е уникален номер, който ще Ви бъде необходим при въвеждането на базата данни в мобилното устройство.

Друго необходимо, при регистрацията на базата данни на мобилното устройство, това е „Парола БД“.

При първоначална регистрация, програмата генерира парола по                     подразбиране (ден и месец – ако за първи път сте инсталирали             програмата на 12 май, то паролата ще бъде: 1205 ). 

Можете да видите вашия ID номер  и „Парола БД“ , чрез модул „Склад“ на Детелина.

Избирате: Настройки - Системни настройки на сървъра - Отдалечени справки 

 Инструкции за инсталация на модул свързващ базата данни с облака - стъпка 6. Детелина мобилни справки.

Така приключва инсталирането на първия модул на Вашия компютър.

 

Инструкции за инсталация на модула за мобилно устройство:

 

За да инсталирате модула на мобилното си устройство, трябва да използвате приложението „Google Play“ магазин.

Когато отворите „Google Play“, в полето за търсене трябва да изпишете на кирилица „Елтрейд Детелина Справки“, или на латиница „Eltrade”. И по двата начина на изписване „Google Play“ ще открие приложението на „Детелина справки“.
Начинът, по който изглежда приложението в „Google Play” е следният: Елтрейд Детелина справки

Стъпка 1:

Елтрейд Детелина справки инсталиране

Избирайки приложението, вече имате възможност за инсталирането му.Трябва да изберете „ИНСТАЛИРАНЕ“, след което ще е необходимо потвърждение.

Стъпка 2:

Потвърждение за инсталация на Елтрейд Детелина Справки

Избирате „Приемам“ и инсталацията на приложението започва.
Когато приложението е инсталирано успешно, на екрана на мобилното устройство ще се появи иконата: Елтрейд Детелина Справки мобилна иконка

Стъпка 3:

Елтрейд Детелина Справки начален екран.

Това е началният екран, стартирайки мобилното приложение за първи път. За да продължите трябва да избере „+“.

Стъпка 4:

Елтрейд Детелина Справки добавяне на обект.

„Обект име“ – Вие сами избирате как да кръстите обекта.

„Обект ID“ – Това е уникалният номер, който получавате чрез модула свързващ базата данни с облака.

„Обект Парола“ – това е паролата на базата данни.

Избирате „Добавяне“ и вече можете да използвате „Детелина справки през мобилни устройства“.

Добре дошли на обновения сайт на Елтрейд!

 

Надяваме се дизайнът и разработените нови функционалности да помогнат за бързото търсене и лесното намиране на информацията, която Ви трябва.

Целта ни е интуитивна навигация в сайта, без значение от устройството, което използвате - компютър, мобилен телефон или таблет.