Меню

Инструкции за пускане на дневен / месечен финансов отчет

Инструкции за пускане на дневен / месечен финансов отчет

Дневен финансов отчет – отчитат се дневните продажби, регистрирани на едно фискално устройство, след което касата се нулира и продажбите от деня се запаметяват във фискалната памет.

Справочен финансов отчет – отчитат се месечните/годишните продажби, регистрирани на едно фискално устройство. В този отчет се отпечатват само данъчните задължения и общия оборот за задедания предиод от време

Споделете

Ако вашият касов апарат е:

 Инструкции за принтиране на дневен / месечен финасов отчет от касов апарат ELTRADE A100S, ELTRADE A300 02 KL, ELTRADE A300S KL

За режим „Отчети“ - при включен касов апарат се натиска еднократно бутонът "ON".

На индикацията се изписва - - - - - - - - и се въвежда парола, след което се натиска бутонът "TOTAL" и отчетът се принтира.

За дневен финансов отчет с нулиране паролата е 22222222.

За връщане в режим „Продажби“ се натискат последователно бутони "ON" и "CL".

Според Наредба №18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти, дневен финансов отчет с нулиране се извършва за всеки работен ден на обекта, в който има извършени продажби на стоки и услуги, подлежащи на регистрация чрез фискално устройство и отчетите се съхраняват по хронологичен ред в книга за дневните отчети. 

Принтиране на дневен финансов отчет

За дневен финансов отчет без нулиране паролата е 11111111. 

Този отчет се използва за прочитане на данните за дневния оборот, без той да се нулира.

Ако вашият касов апарат е:

Инструкции за принтиране на дневен / месечен финасов отчет от касов апарат ELTRADE A3, ELTRADE B1, ELTRADE A6 MINI POS

Дневен финансов отчет с нулиране - извършва се за всеки ден, в който има реализирани продажби на фискалното устройсвтво.

При включен касов апарат се натиска еднократно бутонът "ON", с което се влиза в главното меню, натиска се бутонът "2", което автоматично изпълнява "2. Z Отчет" от главното меню и отчетът се отпечатва.

Принтиране на дневен финансов отчет от касов апарат на Елтрейд.

Ако вашият касов апарат е:

 Инструкции за принтиране на дневен / месечен финасов отчет от касов апарат ELTRADE A100S, ELTRADE A300 02 KL, ELTRADE A300S KL

За режим „Отчети“, при включен касов апарат, се натиска еднократно бутонът "ON".

На индикацията се изписва - - - - - - - - и се въвежда парола. За справочен отчет паролата е 11111111.

За връщане в режим „Продажби“ се натискат последователно бутони "ON" и "CL".

Датите се въвеждат с бутони от 0 до 9 във формат ДДММГГ, без разделители.

Указание за подаване на периодичен справочен отчет

Ако вашият касов апарат е:

Инструкции за принтиране на дневен / месечен финасов отчет от касов апарат ELTRADE A3, ELTRADE B1, ELTRADE A6 MINI POS

Справочен отчет:

 

1. При включен касов апарат натискаме еднократно бутона "ON", с което се влиза в главното меню.

2. Натискаме бутон "6" от основната клавиатура, с което автоматично се изпълнява опция "6. Фиск. памет" от главното меню.

3. В следващото меню натискаме бутон "1" за "Съкратен отчет" или бутон "2" за "Пълен отчет".

4. За отчет "по дати" натискаме бутон "2".

5. С бутони от 0 до 9 въвеждаме началната дата на отчета, след което натискаме бутонът "TOTAL".

6. Въвеждаме крайната дата на отчета и натискаме бутонът "TOTAL".

7. Натискаме бутонът "ТОТАЛ" и отчетът се отпечатва.

 

Инструкции за пускане на справочен (месечен,годишен) отчет от устройство на Елтрейд.

Добре дошли на обновения сайт на Елтрейд!

 

Надяваме се дизайнът и разработените нови функционалности да помогнат за бързото търсене и лесното намиране на информацията, която Ви трябва.

Целта ни е интуитивна навигация в сайта, без значение от устройството, което използвате - компютър, мобилен телефон или таблет.