Меню

Софтуерни решения за всеки тип магазин

Софтуерни решения за всеки тип магазин

 • Хранителни магазини
 • Магазини за дрехи
 • Вериги магазини
 • Супермаркети

 

Предлагаме три примерни варианта на системи за управление на вашия търговски обект. Решенията са изградени със специализиран хардуер и софтуер за магазин.

Схемите са примерни – може да се добавят, премахват или заменят елементи в зависимост от нуждите на обекта.

Споделете

софтуер за малък магазин

схема на софтуер за малък магазин

 

 • Решението е за едно работно място с две главни функции:
 1. Маркиране и извършване на продажбите (POS).
 2. Административни функции (BOS) като управление на складови наличности, доставки, въвеждане на цени, извършване на ревизии и бракуване на стока.
 • BOS и POS операциите в магазина се извършват на един компютър.
 • Касовият апарат работи в режим на фискален принтер, управляван от софтуера за магазин.
 • Извършването на продажбите става лесно и бързо чрез използването на баркод скенер, електронна везна и сейф, свързани към компютъра.

софтуер за средно голям магазин

среден магазин

 

 • Организират се два типа работни места със софтуер за магазин Детелина:
 1. Касови работни места (POS), за продажби.
 2. Административни работни места (BOS) за упраление на складови наличности, доставки, ценообразуване, извършване на ревизии, бракуване на стока и различни видове справки.
 • Гъвкава система за различни промоции и отстъпки за клиентите.
 • Издаване на клиентски карти за отстъпки и ваучери за подарък.
 • Софтуер Детелина поддържа добавяне на снимка към картона на стоката.

Вериги магазини

Софтуер за вериги магазини

 

 • Софтуерът позволява следене на продажбите във верига магазини от едно място.
 • Задаване на продажни цени за различните магазини от централния офис.
 • Във всеки обект може да има различна цена за една и съща стока.
 • Изготвяне на различни типове промоции.
 • Възможност за управление на номенклатурите от едно място.
 • Софтуер Детелина има функционалност за сравняване на цената на етикетите на рафта с тази на касата на магазина и приемане на стока чрез мобилни терминали.
 • Извършване на частични ревизии с мобилни терминали и контрол на наличностите в склада.
 • Автоматичен файлов обмен на данни през FTP сървър.
 • При липса на свързаност с централата всеки търговски обект от веригата може да работи самостоятелно. При възстановяване на връзката автоматично се актуализира информацията в обектите и в централния офис.
 • Получаване на обобщена информация от всички обекти във веригата.
 • Самите магазини имат ограничени права: не могат да създават и редактират артикули, да променят продажната цена, да променят артикулните групи или групите за печат. Не могат да се променят складовите номенклатури или достъпа на потребителите до системата, както и да създават собствени промоции.
 • Периодично се осъществява обмен на данни и в двете посоки. Така промените в номенклатурата се разпращат към обектите и се получават данните за направените продажби, доставки, изписвания, брак и др. Самият обмен се осъществява чрез файлове – централния офис генерира файлове с променените данни, магазините изтеглят своите данните и ги импортират, като в същото време генерират файлове за извършените от тях операции. Централният офис импортира в себе си изпратените му данни.
 • При липса на свързаност с централата всеки търговски обект от веригата може да работи самостоятелно. При възстановяване на връзката автоматично се актуализира информацията в обектите и в централния офис.
 • Софтуер Детелина има функционалност за сравняване на цената на етикетите на рафта с тази на касата на магазина и приемане на стока чрез мобилни терминали.
 • Извършване на частични ревизии с мобилни терминали и контрол на наличностите в склада.
 • В конфигурацията можете да добавяте различни модули от търговски софтуер за магазин Детелина

Добре дошли на обновения сайт на Елтрейд!

 

Надяваме се дизайнът и разработените нови функционалности да помогнат за бързото търсене и лесното намиране на информацията, която Ви трябва.

Целта ни е интуитивна навигация в сайта, без значение от устройството, което използвате - компютър, мобилен телефон или таблет.