Меню

Софтуер за безконтактна инвентаризация

Софтуер за безконтактна инвентаризация

Системата за безконтактна инвентаризация на "Елтрейд" е направена с цел да се улеснят процесите свързани с обслужване на дълготрайните материални активи в дадена компания. Процеси като инвентаризация, бракуване, ремонтиране, смяна на локация, вече не отнемат дни или седмици, а само часове. Системата дава възможност за лесно създаване и обслужване на база данни, съдържаща информация за активите на фирмата.

Споделете

КАК РАБОТИ?

Системата използва модерната RFID (radio frequency identification) технология за безконтактно локализиране и преброяване на активите. При тази технология вместо стандартните хартиени етикети, се използват специални етикети с микрочип. С помощта на радиовълни те могат да бъдат „прочетени” от голямо разстояние с мобилен терминал.

Просто взимате мобилния четец в ръка и го насочвате в помещението, за което искате да проверите наличните материални активи. ELTRADE INVENTORY извършва инвентаризацията вместо вас. Цялата информация се запаметява в четеца и след приключване на броенето данните се прехвърлят към системата за инвентаризация. Системата може да работи и в мрежа (с множество станции).

Как работи софтуерът за инвентаризация

Система за инвентаризация - как работи

 

ЗАЩО БЕЗКОНТАКТНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ?

  "Елтрейд" системата за безконтактна инвентаризация решава проблемите с търсенето и локализирането на активите.

  Помага бързо да намерите и преброите всички маркирани единици.

  Заприхождаването на активите може да бъде направено към:

 •        Юридически лица
 •        Обект на юридическото лице
 •        Помещение на обекта 

Това дава възможност за извършване на инвентаризация на отделните помещения, с което работата на обекта няма да бъде затруднена.

 •   Предоставя възможност за отписване на актив
 •   Освен чрез импорт на данни има възожност и за ръчно въвеждане на активи
 •   Лесно може да се проследи движението на активите между различни локации
 •   Системата позволява чести инвентаризации – ежедневни, месечни и други
 •   Програмата дава възможност за създаване на потребители с определени права на достъп, с което могат да бъдат контролирани различните процеси на работа
 •   Предотвратява злоупотреби 

Сред другите удобства на програмата е смяна на локацията на активи. Операцията се извършва по много удобен начин. Служителят, който извършва смяната на локация с два клика избира начална и крайна локация и въвежда своето име в полето за отговорно лице, след което избира „запис“. Оторизаторът одобрява или отказва операцията. Цялата операция по смяната на локация отнема не повече от 5 минути.

Система за инвентаризация - смяна на локация

Чрез дървовидната структура на функцията „Управление на активи“ може лесно и бързо да проверим с какъв статус на инвентаризация е всеки актив, дали има бракувани или продадени активи, собственост на кое юридическо лице са и т.н.

Система за инвентаризация - управление на активи

„Дневник“ менюто предоставя на потребителя пълна информация за всеки обект и помещение, като адреси, контакти, активи и всички извършвани операции.

Система за инвентаризация - Дневник меню

КЪДЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА?

 •   Различни търговски обекти
 •   Хотели
 •   Банки
 •   Училища и университети
 •   Библиотеки
 •   Здравни заведения
 •   Производства и др.

 

Добре дошли на обновения сайт на Елтрейд!

 

Надяваме се дизайнът и разработените нови функционалности да помогнат за бързото търсене и лесното намиране на информацията, която Ви трябва.

Целта ни е интуитивна навигация в сайта, без значение от устройството, което използвате - компютър, мобилен телефон или таблет.