Софтуер

„Елтрейд“ предлага търговски софтуер, специално разработен за изграждане на система за управление на магазини, складове, ресторанти, столови