Софтуер

„Елтрейд“ предлага софтуер за управление на продажбите. Софтуерът и софтуерните приложения са специално разработени за изграждане на системи за управление на магазини, складове, ресторанти, столови.