Софтуер

„Елтрейд“ предлага търговски софтуер за управление на продажбите (СУПТО), одобрен от НАП по наредба Н-18. Софтуерът и софтуерните приложения са специално разработени за изграждане на системи за управление на магазини, складове, ресторанти, столови.