Софтуер

„Елтрейд“ предлага търговски софтуер, разработен за изграждане на система за управление на средноголеми и големи магазини, складове, ресторанти, столови, както и различни софтуерни приложения за бизнеса.