Търговски софтуер (СУПТО)

„Детелина” е търговски софтуер за управление на продажбите (СУПТО), специално разработен за изграждане на система за управление на средноголеми и големи магазини, складове, ресторанти, столови. Ролята му е да оптимизира бизнес операциите и да улесни процеса на продажба и обслужване. С негова помощ се извършва интегрирането и управлението на отделните хардуерни устройства, с които е оборудвано всяко място на продажба.
Софтуер
Сортирай по
Търговски софтуер (СУПТО)
Детелина Лайт
Търговски софтуер (СУПТО)
Детелина Премиум BOS
Търговски софтуер (СУПТО)
Детелина POS Touch Screen