СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ

ПРЕДИМСТВА НА ХОТЕЛСКИЯ СОФТУЕР

  • Подобрява се преживяването на гостите - хотелът става по-достъпен и удобен, обслужването – по-бързо и качествено.
  • Приходите се следят в реално време, а генерираната база данни за профила на гостите помага на маркетинга да насочи усилията си към клиенти с потенциал. 
  • С хотелския софтуер се управляват ефективно големи и малки хотели, хотелски вериги и хостели, спа комплекси и къщи за гости, дори болници за рехабилитация. 
  • Системата автоматично генерира мениджърски и статистически справки за нуждите на мениджмънта. 
  • Лесно се управляват допълнителните услуги, предлагани от хотела – продажбата на СПА услуги, мини бар, румсървис, паркинг и други. Системата позволява обслужване на цялата дейност на хотела от една или повече фирми.
  • Опростява се значително изготвянето на ежедневната отчетност за МВР и системата за туристическа информация ЕСТИ на Министерство на туризма.
  • Автоматизира се начисляването на консумацията от заведенията в хотела по сметката на настанените гости чрез интеграцията със системата за ресторанти “Детелина”.
  • Чрез интеграция със система за четене на данни от документи за самоличност се оптимизира обработката на личните данни.
  • Оптимизира се работата с туроператорите чрез въвеждане на ваучери, аванси, изчисляване на проформа фактури, интеграция с процеса по резервиране и настаняване. 
  • Интегрира се със системи за електронни брави, автоматично експортиране към ERP системи, графици за смяна на бельо и консумативи и др. 
  • ELHOTEL е регистриран по Наредба Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти.
  • Не е нужно служителят да е компютърен експерт, за да използва софтуера. ELHOTEL е интуитивен и лесен за разбиране и с него се работи с лекота. СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

МОДУЛИ

 •  Интерактивна карта на резервациите и заетостта на хотела. Позволява гъвкаво управление на процеса на резервиране и настаняване на гостите.

   Резервиране на стаи. Позволява резервиране на типове стаи или на конкретна стая.

   Следене на моментна заетост на хотела, схема на заетост.

   Ценови модел по време на резервиране. Автоматично пресмята стойността на резервацията според тип стая, брой гости, период, тип договор за настаняване и други признаци.

   Обработка на резервации от външни платформи.

   Обработка на резервации от туроператори.

   Групови резервации. Обработка на резервации със запазени параметри.

   Справки по резервации: статус за период, непристигнали резервации, история на резервациите.

 •  Настаняване с резервация и без резервация

   Настаняване по договор

   Настаняване с ваучер от туроператор

   Настаняване за почивки

   Настаняване на свободна цена и цена за наем за период

   Настаняване по специална цена

   Конфигуриране на тарифи за настаняване

   Справки по настаняване: статус за период; история на настанявания

   Управление на стаите: параметри, моментна заетост, промяна на състояние, списък настанени, сметки и начисления по стаи и клиенти, удължаване и прекратяване на престой, смяна на стая.

 •  Начисляване на ваучери, свързани с туроператори

   Резервация и реализация на ваучери

   Проформа фактури за реализирани ваучери и за аванси по тях

   Асоцииране на ваучери

   Резервации и настаняване по договори с туроператори

   Прогнозиране на заетост и приходи по договори с туроператори, отчети и статистика

   Справки за баланс по туроператори, проформа и ваучери

 •  Връзка със софтуер за управление на продажби в ресторант, магазин, СПА, др.

   Начисляване по сметка на стая

   Свободна продажба на стоки и услуги на клиенти на хотела

   Свободна продажба на стоки и услуги на външни клиенти

   Справки за свободни продажби и допълнителни услуги по стаи, клиенти, периоди

 •  Конфигуриране на фирми

   Конфигуриране на обекти

   Конфигуриране на видове стаи

   Интеграция с платформи за туристически услуги

   Потребители и права на достъп

   Конфигуриране на договори с туроператори

   Конфигуриране на цени, ценови пакети и отстъпки

   Конфигуриране на оферти за настаняване

 •  Автоматизира се начисляването на консумацията от заведенията в хотела по сметката на настанените гости

   Лесно се адаптира към конкретните изискванията на бизнеса

   Гарантира се бързото обслужване на клиентите

   Дава се възможност за гъвкава ценова политика на ресторанта

   Генерират се голям брой различни по вид справки

   Следят се складовите наличности в реално време

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


Продуктът се ползва чрез абонамент с договор за период от 3, 6 или 12 месеца по избор на клиента.


Цената на абонамента се изчислява на база брой стаи в хотела и период на наемане на софтуера.


Можете да разчитате на консултации и поддръжка, като сключите договор за дистанционна помощ.

ЦЕНИ