ELTRADE INVENTORY

СИСТЕМА ЗА БЕЗКОНТАКТНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ


Системата за безконтактна инвентаризация ELTRADE INVENTORY е разработена с цел да оптимизира обслужването на дълготрайните материални активи на една компания. Чрез този метод дейности като отчитане, бракуване, ремонтиране, смяна на локация, вече отнемат само часове, вместо дни или седмици.  Решението ELTRADE INVENTORY е базирано на технологията за радиочестотна идентификация (Radio Frequency Identification - RFID) – форма на безжична комуникация, която използва радиовълни, за да идентифицира и проследява обекти. ELTRADE INVENTORY се предлага и във вариант, базиран на баркод технология.


КАКВО Е БЕЗКОНТАКТНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

 •  ELTRADE INVENTORY използва модерната RFID технология за безконтактно локализиране и преброяване на активи.

   Характерно за тази технология е, че вместо със стандартни хартиени етикети, обектите се маркират с тагове (етикети с микрочип), които могат да бъдат прочетени от разстояние с мобилен скенер. •  RFID четецът се насочва към произволна точка в помещението, за което се прави проверка на наличните материални активи. Скенерът улавя радиовълните от микрочиповете. Информацията се запаметява в четеца. След приключване на броенето данните се прехвърлят към системата за инвентаризация.

   Инвентаризацията може да се извърши безконтактно и чрез безжичен баркод четец, който прочита баркод етикетите и позволява мобилност на оператора, без да е необходима физическа близост до компютъра, на който постъпва информацията.


СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ


ПРЕДИМСТВА НА БЕЗКОНТАКТНАТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

 • ЧРЕЗ RFID

  •  Позволява обектите да бъдат сканирани от значително разстояние и без пряка видимост.

  • Едновременно идентифицира голям брой активи.

  • Улеснява търсенето и локализирането на активите.

  • Позволява лесна смяна на локацията и проследяване движението на активите между различни локации.

  • Предотвратява злоупотреби и неволни грешки.

  • Осигурява бърза проверка на инвентаризационния статус на всеки актив, дали има бракувани или продадени активи, собственост на кое юридическо лице са и т.н.

 • ЧРЕЗ БАРКОД

  • Ценово приемливо решение.
  • Създава индивидуален етикет за всеки актив и ключовата информация за него е достъпна по всяко време.
  • Премахва работата на хартия, което намалява вероятността за грешки.
  • Подобрява скоростта и точността на рутинните проверки на оборудването чрез лесен достъп до данните.СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА


КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА


ЕТАПИ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС

 • Етап 1: Пренос на данните от счетоводната програма към софтуера

 • Етап 2: Принтиране на етикетите.

 • Етап 3: Маркиране на активите

 • Етап 4: Постъпване на списъка с търсените активи от софтуера за инвентаризация към мобилното приложение.

 • Етап 5: Идентификация на активите

 • Етап 6: Пренос на получената информация от мобилното приложение към софтуера.

 • Етап 7: Експортиране на данните в Excel

НА СИСТЕМАТА СЕ ДОВЕРИХА


Брошура


Изтегли

Свържете се нас

Искате да разберете колко струва системата?
Да получите консултация и демонстрация на ELTRADE INVENTORY в офис на "Елтрейд"?

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ