Кариери

Сред основните фирмени ценности на „Елтрейд“ е сформирането на екип от квалифицирани и опитни служители. Персоналът на компанията наброява над 140 служители, заети в сферите:


Компанията ни е изградена на базата на доверие и безусловно уважение към всички служители. Ценим уникалността на всеки един от тях. Стремим се към създаването на корпоративна култура и среда, която подкрепя и насърчава всеки служител да реализира своя най-висок потенциал.

Нашата работна среда е отворена, честна, подкрепяща и мотивираща.

С цел допълване на нашия екип, бихме се радвали да привлечем още отговорни, активни и талантливи служители. Предлагаме система от вътрешнофирмени обучения, допълнително здравно осигуряване, както и програма за мотивация и бонуси според постигнатите резултати.

Ако сте инициативни, обичате предизвикателствата и имате желание да се развивате, „Елтрейд“ е вашето работно място.

Можете да се свържете с нас чрез контактната ни форма.

Отворени позиции

 • Основни отговорности:

  • да съдейства при внедряване и тестване на ERP решение от край до край с фокус върху бизнес изискванията и системна архитектура;
  • да съдейства с анализа на бизнес процеси и изисквания на клиенти в хода на внедряване на ERP решение;
  • да консултира клиенти относно възможностите на ERP решението по време на изпълнението на проекти по внедряване и да съдейства за минимизиране на пропуски между стандартния продукт и бизнес процесите на клиента;
  • да участва в процеса на предварителна продажба в дискусии с клиенти и да демонстрира продуктови възможности;
  • да разбира в детайли и оперативно да управлява възможностите на ERP решението, което внедрява;
  • да подпомага в обучението ключовите потребители на клиентите, тестове за приемане, поддръжка на живо;
  • да съдейства за поддръжката на внедреното решение;
  • да документира процесите по проекта;
  • да изготвя функционална спецификация на необходими допълнителни персонализации.

  Изисквания:

  • Висше образование или студенти от икономическа или ИТ специалност
  • Добро разбиране на оперативните процеси в областта на счетоводството или финансите
  • Добро общо познаване на бизнес процесите е предимство
  • Добро личностно представяне, преговори и междуличностни умения
  • Добри комуникационни умения
  • Добро владеене на английски език

   Предимства:

  • Знания и умения, свързани с ERP ситеми – методологии и дейности

  Ние предлагаме:

  • Динамична работа в развиваща се и стабилна компания с ясни корпоративни култура и ценности
  • Работа в екип от професионалисти
  • Фирмени обучения
  • Възможност за професионално развитие
  • Адекватно възнаграждение и социални придобивки (допълнителна здравна застраховка, ваучери за храна, спортна карта и др.)

  При интерес от Ваша страна към настоящата позиция, моля изпратете автобиография* на следния адрес: hr@eltrade.com. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в офиса на компанията на адрес: София, бул. „Гоце Делчев“ бл.102, или онлайн.

  Успех!

  *Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Изпращайки своите кандидатури (автобиографии), Вие доброволно предоставяте своите данни посочени в тях и се съгласявате да бъдат обработвани за целите на настоящия подбор.

   

 • Компанията търси за офиса си в София мотивиран кандидат за позицията "Специалист продажби/ търговец".

  Задължения и отговорности:

  - Активно работи и планира действия за привличане на нови клиенти
  - Инициира срещи, води преговори и изготвя оферти
  - Налага и развива търговската марка и името на фирмата
  - Идентифицира потребностите на клиента и предлага оптимално решение
  - Грижи се за доброто обслужване на настоящите клиенти на фирмата
  - Презентира и предлага продукти и услуги според специфичните изисквания на клиента 
  - Взаимодейства си с останалите колеги в екипа, оказва им помощ, допринася за добрата екипна работа

  Подходящия служител е:

  - С добри умения за водене на преговори, презентации и сключване на сделки
  - Съпричастен към потребностите на клиентите и проявяващ персонално отношение в обслужването им
  - Силни вътрешна мотивация и постоянен стремеж към усъвършенстване
  - Отлична компютърна грамотност
  - Отговорно отношение към възлаганите задачи

  Предимства:

  - Висше техническо образование;

  - Опит в ритейл сектора (ресторанти, магазини и търговски центрове)
  - Познания в областта на търговските софтуери
  - Предишен опит в работата с Microsoft Dynamics NAV
  - Владеене на английски език
  - Шофьорска книжка – категория В

  Ние предлагаме:

  - Работа в перспективна компания в областта на информационните технологии
  - Регулярни фирмени обучения за повишаване на квалификацията
  - Възможност за развитие
  - Система от бонуси, базирана на постигнатите резултати
  - Пакет социални придобивки – допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, спортна карта и др.

  Ако вие сте амбициозен, инициативен човек, мотивиран да работи в съвременна бързо развиващата се организация и търсите предизвикателство, движение, разнообразна и интересна работа, моля изпратете Ваша автобиография и мотивационно писмо. Oдобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 • Отговорности:
  - Конфигурира, тества и инсталира система за управление на търговски обект
  - Оказва съдействие на търговци при продажба на софтуер и хардуер за изграждане на система за управление на търговски обект
  - Провежда обучения на клиенти за работа с инсталираната система
  - Осигурява поддръжка и сервиз на изградената система

  Подходящия служител е:
  - С техническо образование (електроника, компютърни системи и технологии, информационни технологии е предимство)
  - С отлична компютърна грамотност – MS Office Pro, Windows, DOS, изграждане на мрежи
  - Отлични комуникативни умения, инициативност
  - Самостоятелност и организираност при изпълнение на работните задължения
  - Умения за работа в екип
  - Шофьорска книжка, активен шофьор

  Предимство е:
  - Опит на подобна позиция е предимство
  - Опит в сферата на изграждането и поддържането на POS системи е предимство
  - Опит в поддръжка на фискални устройства е предимство
  - Опит в ритейл сектора (ресторанти, магазини и търговски центрове)
  - Познания в областта на търговските софтуери

  Ние предлагаме:
  - Работа в перспективна компания в областта на информационните технологии
  - Регулярни фирмени обучения за повишаване на квалификацията
  - Възможност за развитие
  - Система от бонуси, базирана на постигнатите резултати
  - Пакет социални придобивки – допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, спортна карта и др.

  Позицията е валидна за офиса на "Елтрейд" в Пловдив.

  Ако вие сте амбициозен, инициативен човек, мотивиран да работи в съвременна бързо развиващата се организация и търсите предизвикателство, движение, разнообразна и интересна работа, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо. Oдобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 • Main responsibilities:

  • to analyze customer business processes and requirements; to identify possible gaps
  • to advise customer on solution capabilities during project implementation and help minimise gaps between standard product and customer's business processes
  • to participate in the pre-sales process for customer discussions and product capabilities demonstrations
  • to understand in detail and operationally manage the capabilities of the software solution – SAP Business One
  • to implement and test end-to-end solutions with business requirement focus and system architecture
  • to participate and assist in customer‘s key users training, acceptance tests, go-live support
  • to maintain and support the implemented solution
  • to document and communicate issues to project management
  • to prepare functional specification for additionally required customisations

  Requirements:

  • University degree in Information Technology or Economics
  • Good knowledge of business processes
  • Good understanding of operational processes in the areas of Accounting or Finance.
  • Excellent presentation, negotiations and interpersonal skills
  • Excellent verbal and written communication skills as well as good English

  Advantages:

  • Knowledge and skills related to SAP Business One -  methodologies and activities

  We offer:

  • Dynamic work in a developing and stable company with a clear corporate culture and values
  • Working in a team of professionals
  • Company trainings
  • Opportunity for professional development
  • Adequate remuneration and social benefits (additional health insurance, food vouchers, sports card, etc.)
 • Main responsibilities:

  - Design and develop custom software solutions

  - Maintain and extend existing software modules

  - Take an active part in all project stages – analysis, estimation, documentation, coding, bug fixing, and support

  - Collaborate with other team members in order to provide high quality product

  Requirements:

  - At least 1-2 years’ experience in C#, .NET Framework

  - At least 1-2 years’ experience in ERP developing (ideally SAP Business One)

  - Strong SQL knowledge

  - Experience with Linux operating system

  - Implementation distributed systems

  - Experience in implementing Web applications

  - Knowledge of embedded systems

  - Experience with desktop applications

  - Experience working with SDK/API

  - Communication and messaging technologies (HTTP, Web Sockets, Windows Protocols)

  - English language – at least working level

  Advantages:

  - University degree in Computer Science, Information Technology or similar field

  - Knowledge of HANA Database

  We offer:

  - Dynamic work in a developing and stable company with a clear corporate culture and values.

  - Working in a team of professionals

  - Company trainings.

  - Opportunity for professional development.

  - Adequate remuneration and social benefits (additional health insurance, food vouchers, sports card, etc.)