Актуализацията на софтуер „Детелина“ ще се извърши в срок

За да отговорите на новите изисквания на Наредба Н-18, свържете вашата бек офис система със софтуера за продажби „Детелина POS Touch“

Във връзка с публикуваните на 28.09.2018 изменения и допълнения на Наредба H-18 ви уведомяваме, че „Елтрейд“ ще преработи съгласно новите изисквания ползвания от нейните клиенти търговски софтуер „Детелина“. Той ще бъде актуализиран в посочения срок – до 31 март 2019 г.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ към компании, които ползват търговски софтуер, разработен от фирми, опериращи извън България.

Промените в Наредба Н-18 изискват преработка на модулите на ползвания в момента софтуер, свързан с фискалните операции.

Предлагаме лесно решение на този проблем. Един от модулите на търговския софтуер на „Елтрейд“ – „Детелина POS Touch“, е разработен така, че да може да се свърже с външни програми и приложения (ERP системи, складови и счетоводни софтуери и др.).

Достатъчно е POS решението на „Елтрейд“ да се свърже с използвания от компанията софтуер и да се реализира обмяната на файловете между тях. По този начин фирмата ще отговори на наредбата, като запази своето действащо ERP и го свърже с одобрения от НАП „Детелина POS Touch“.