Алтернативни ДДС групи за един и същ артикул в ресторанта

Във връзка с промените в Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), с които ДДС се намали от 20% на 9% за определени артикули, предлагани от ресторантите и кетъринга, се наложи добавянето на нова функционалност в търговски софтуер „Детелина“. Тъй като по-ниската данъчна ставка се отнася само за консумация на място в заведението, а при поръчка за вкъщи данъкът остава 20%, възниква необходимостта от прилагане на две различни данъчни ставки за един и същ артикул. 

За улеснение на своите клиенти „Елтрейд“ добави в СУПТО версията на „Детелина“ възможност за избор на една от двете стойности в зависимост от конкретния случай. Целта е вместо да се дублира асортиментът в програмата, само с една отметка да се избира желаната данъчна ставка.

Новата функционалност е подходяща за заведения, които предлагат комбиниран вариант на консумация (на място и за вкъщи), ресторанти, обекти за бързо хранене, столови в предприятия и ведомства.