"Елтрейд" съдейства на малки и средни фирми да кандидатстват за финансиране

Стартира грантова схема (BG-RRP-3.005 ) за внедряване на решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия. Тя дава възможност на фирмите, които отговарят на критериите, да кандидатстват за придобиване на определени продукти и услуги от портфолиото на „Елтрейд“.

Средства се отпускат за закупуване на модули и системи за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система), както и на хардуерни елементи (специализиран POS терминал, интегриран с програма/ софтуер за управление на складовите наличности, баркод четец, фискално устройство, терминал за самообслужване, комуникационен рутер). Финансира се и внедряването на системи за управление на ресурсите, като ERP системата SAP Business One, която "Елтрейд" предлага като партньор на глобалната компания SAP.

Ако търсите съдействие за подготовката на проект за кандидатстване,  можете да изпратите на eltrade@eltrade.com кратко описание на вашата дейност, оборудването и/ или софтуерът, за които  желаете да получите финансиране по процедурата BG-RRP-3.005. Със съдействието на консултантска фирма с голям опит в сферата на европроектите можем да предложим помощ при проучването и подготовката на документите за кандидатстване по програмата.

Крайният срок за подаване на документите е 19.12.2022 г., 16:30 ч.