„Елтрейд“ съдейства при кандидатстване по програма за технологична модернизация

Все още има възможност да се кандидатства за получаване на безвъзмездно финансиране по програма „Технологична модернизация на малки и средни предприятия (МСП)“ на Министерство на иновациите и растежа.

Обявената процедура дава възможност на малки и средни предприятия да кандидатстват за финансиране за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, предлагани от Елтрейд, представляващи дълготрайни материални, активи, специализиран софтуер и ERP система за нуждите на дейността си.

Съвместно с консултантска фирма с голям опит в сферата на европроектите "Елтрейд" ще помогне на проявяващи интерес фирми при проучването и разработването на проект.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер от 30 до 50% от стойността на проекта в зависимост от мястото на изпълнение на дейността, категорията предприятие и режима на финансиране.

Желаещите фирми могат да изпратят на eltrade@eltrade.com кратко описание на своята дейност, както и да посочат оборудването и/ или софтуерът, за които искат да получат финансиране по програма „Технологична модернизация на малки и средни предприятия“. Служител на „Елтрейд“ ще се свърже с тях, за да обсъди възможностите за кандидатстване по програмата.

Крайният срок за подаване на документите в Министерство на иновациите и растежа е 16 часа на 21.09.2022 г.