"Елтрейд“ взе участие в изложението „Логистика в действие“

"Елтрейд“ представи ERP софтуера за управление на малки и средни предприятия SAP Business One и софтуера за безконтактна инвентаризация ELTRADE Inventory по време на специализираното изложение „Логистика в действие“. То се се проведе на 14 и 15 юни 2018 г. в новия cargo-partner iLogistics center в София.

Форумът се организира за трета година, като съчетава класическото търговско изложение с демонстрации на машини, споделяне на добри практики и състезание за най-добър водач на кари. Всичко това се случва в истински склад – реалната работна среда на машините и технологиите. Целта на изложението е да срещне бизнеса с фирмите, които предлагат складово оборудване, лекотоварни превозни средства, иновативни системи за управление на склад, технологии в логистиката и решения за зелена логистика.