Как да създадете виртуална карта на вашия склад

Оптимизирайте своя онлайн бизнес, като обработвате поръчките от електронния магазин с ELTRADE Pickup Manager

За последните десет години делът на пазаруващите електронно българи е нараснал четирикратно, показват данните на НСИ. Паралелно с този растящ интерес се променя и потребителското поведение. Това от своя страна изисква прилагането на гъвкави решения, които да отговорят адекватно на очакванията на потребителите за бързо и качествено обслужване. 

За да повиши клиентската удовлетвореност, като сведе до минимум грешките и забавените доставки, бизнесът все по-често инвестира в иновативни решения за обработка на поръчките. Какво мотивира онлайн търговците да търсят нови възможности в тази посока? 

Представете си електронен магазин, служителите на който събират поръчките една по една със скорост, която зависи от способността им да запомнят локацията на стоките в склада. При това положение има вероятност те не само да загубят много време в търсене, а и често да вземат по погрешка друга стока с подобна опаковка. Да не говорим колко пъти, тъкмо събрали една поръчка, само минути по-късно трябва да стигнат до другия край на склада за следващата. 

Как собствениците на електронни магазини могат да оптимизират обработката на поръчките? 

Ако разполагате със система, която винаги знае коя стока на кой стелаж в склада се намира, ще увеличите в пъти ефективността на процеса и ще си гарантирате навременното експедиране на поръчките. Можете да постигнете това със софтуерното приложение ELTRADE Pickup Manager, което автоматизира процеса по събиране на стоките (експедицията), известен още като Pickup. 

Решението работи като надстройка на търговски софтуер „Детелина“ или на друг софтуер, използван от съответния онлайн магазин. Явява се междинно звено между електронния магазин, през който се правят поръчките, и базата с данни, от която те се изписват. 

ELTRADE Pickup manager създава карта на склада, подобна на 3D шахматна дъска. Всяка локация има своя адрес - номер на ред, номер в реда, номер на стелаж. В софтуера дефинирате всяка стока къде се намира - на база на група, доставчик, конкретен баркод. 

Тази информация се визуализира на таблет или телефон чрез модула Android App. Направените поръчки се зареждат в мобилното устройство, като се подреждат по маршрут за събиране. За всяка стока се показва нейното наименование, снимка как изглежда, количество за събиране, баркод. Информацията по време на събирането се потвърждава от служителя посредством баркод скенер, свързан към таблета, или директно от екрана на устройството. Така не се губи време и грешките се свеждат до минимум. 

След приключване на събирането, от Android приложението за всяка отделна поръчка се отпечатва етикет с данни за клиента (име, адрес, телефон). Броят на етикетите зависи от броя на чантите, в които се поставят поръчките. 

В базата данни на търговския софтуер се генерират автоматично документите за продажба (отворени сметки) - толкова, колкото са поръчките. Служителят приключва всеки документ и издава фискален бон или фактура на фискалния принтер, която се прикача към поръчката, след което тя се експедира. 

ELTRADE Pickup manager намира приложение във всеки онлайн бизнес, който се обслужва от централизирана локация за експедиране на стоки – продажба на лекарства, хранителни добавки, козметика, дребни промишлени стоки, дрехи и обувки, строителни борси.

Решението е подходящо и за компании, които притежават собствена магазинна или партньорска мрежа, която събира поръчки за експедиция от собствена складова система. Дори фирми с един единствен търговски обект, например супермаркет, могат да използват приложението за обработка на поръчките.

ELTRADE Pickup manager към настоящия момент има изградена връзка с търговски софтуер "Детелина". Ако работите с друг софтуер, можете да направите запитване при какви условия приложението може да се адаптира към него.