Kostal внедри система за предварителни поръчки на храна

Заводът за авточасти на германската компания Kostal, който официално бе открит в средата на миналата година в Пазарджик, вече работи със системата за предварителни поръчки на „Елтрейд“, предназначена за нуждите на столовото хранене. Разработена като модул към търговски софтуер „Детелина“, тя е внедрена в предприятието по заявка на кетъринг компанията „Парти Фууд“, която организира изхранването на служителите във фабриката – 1300 на брой към днешна дата.

В столовата са поставени два терминала за предварителни поръчки, като служителите избират меню за седмица напред, след като чекират картата си. В случая компанията поема 90% от стойността на храната, останалите 10% се удържат от заплатите на персонала.

В процес на разработка по заявка на клиента е софтуер за следене на поръчките на всеки един служител, които последователно ще се визуализират на голям екран в столовата. При липсата на хартиен купон целта е столуващите да имат възможност да си припомнят какво са избрали за съотвентия ден. Клиентът обмисля също поставянето на още монитори в производствените халета, за да не се налага на работниците да се редят на опашка, за да поръчат. 

Едно от основанията за въвеждането на системата, наред с удобството и по-бързото обслужване, е замяната на хартиените купони с електронни, което е част от корпоративната политика на компанията за опазване на околната среда. 

Дъщерното дружество на германската холдингова компания Kostal стъпва на българския пазар през 2011 г., когато открива завод в Смолян. Продукцията на двата завода се изнася за повечето най-големи автогиганти в Европа като Volkswagen, Renault Nissan, BMW, Daimler, Ford и др.