Минералната баня в Полски Тръмбеш продава билети на автомат за самообслужване

Първата община , която избра автомат на самообслужване Eltrade Smart Pay, е Полски Тръмбеш. На машината е инсталиран софтуер, който след плащане задвижва два двупосочни турникета за контрол на достъпа. Турникетите сканират както баркода от билета, така и RFID карти. Самите билети могат да се генерират за едно или повече посещения. Плащането става в брой, с банкови карти или с клиентски карти, предварително програмирани за до 100 посещения по желание на клиента.

Банята се ползва по договор с общината и от пациентите на специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация (СБПЛР) „Минерални бани“ в Полски Тръмбеш, които влизат, като се чекират на автомата с дадените им от лечебното заведение карти.

В района на Община Полски Тръмбеш има термоминерални води с ценни лечебни свойства. Освен в общинския център минерална баня има и в близкото село Обединение.