Нов модул към „Детелина“ за връзка с банков терминал DatecsPay

„Елтрейд“ разработи модул към търговски софтуер „Детелина“ за връзка с всички модели банкови терминали DatecsPay.

Всеки ползвател на „Детелина“, който желае да добави банков POS терминал към системата си за разплащания, може да избере един от моделите и ние ще го интегрираме с търговския софтуер.  

Модулът осигурява комуникацията и осъществява картовите транзакции през DatecsPay терминала. Всички модели могат да работят без SIM карта, като комуникацията се поема от драйвера на „Детелина“.

Освен плащане с карта е реализирана и операция по анулиране. При сторниране на касовия бон в софтуера парите се връщат автоматично в картата.

Тъй като някои от моделите нямат печатащо устройство, тази функция се поема от „Детелина“.

С интегрирането на този модул се създава повече удобство на клиентите, печели се време при обслужването им и се избягват грешки при картовото безналично плащане.