Нова функционалност в POS: Архивиране на отворени сметки

Търговски софтуер "Детелина" представя нова и важна възможност: "Архивиране на отворени сметки" при отдалечена база данни.

Търговският софтуер Детелина вече разполага с възможността да създава локален архив на всички отворени сметки от работните терминали в обекта. Процесът на архивиране се извършва автоматично след всяко събитие в базата данни, което включва промяна на сметките или при стартиране на програмата. В случай на загуба на връзката с базата данни, архивираните сметки са достъпни за преглед и може да се разпечата бележка към тях.
Тази функционалност е особено полезна при срив на системата, като например отпадане на сървъра или проблеми в мрежата.