Пето заведение Fratelli внедри модули на софтуер "Детелина“

Варненският екип на „Елтрейд“ внедри модул „Детелина Call center“ в най-новия ресторант-пицария „Фратели“ - Fratelli Сливница. Това е петото заведение от веригата, което работи с модулите на „Детелина“ за ресторанти - POS Touch и BOS. Те съчетават функциите на касово работно място (POS) и административно работно място (BOS), а с модула „Централен офис“ клиентът централизирано управлява всичките си обекти.

Веригата извършва също доставки до адрес на клиента, за което използва модула „Детелина Call center". Като част от  системата за управление на поръчки за доставки, той е свързан с модула за експедиране на поръчки, с касовите работни места и с основния BOS модул на „Детелина“. Чрез него приемането и обработката на заявките става много по-лесно, като те се разпределят от централата към различните обекти на веригата за изпълнение и доставка.