Стажанти в "Елтрейд"

За трета поредна година "Елтрейд" осигури практическо обучение за ученици от НПГПТО "М.В. Ломоносов". Тази година приехме четирима стажанти от 11-ти клас за обучение в срок от две седмици, през които те се запознаха с фирмата и дейността на различните отдели. През последните три години "Елтрейд" успешно си партнира с Технически Университет - София, НПГПТО "М.В. Ломоносов" и СПГЕ "Джон Атанасов", а през практическото обучение са преминали над тридесет ученици и студенти, от които четирима са назначени на работа.