Столовото хранене във „ВМЗ Сопот“ се управлява със система на „Елтрейд“

Столова система със софтуер за управление на продажбите „Детелина“ и специализиран хардуер бяха инсталирани във „ВМЗ Сопот“ от пловдивския офис на „Елтрейд“. Решението автоматизира целия процес – от доставката на продукти, създаването на рецепти и съставянето на менюта, до обслужването на столуващите. Това е особено важно предимство, когато трябва да се организира столовото хранене на предприятие с над 3700 служители. Системата е изградена със съдействието на дистрибутора на "Елтрейд" от Карлово – „Консултгруп“.

„Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД (съкратено „ВМЗ“) е държавно дружество за производство на боеприпаси със седалище в Сопот. Създадено през 1936 година като подразделение на държавната военна фабрика в Казанлък (днес „Арсенал“), през 1997 е обособено като самостоятелно предприятие, а от 2016 г. е собственост на „Държавна консолидационна компания” - еднолично акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала.