„Телъс Интернешънъл“ проследява активите си в България с Eltrade Inventory

Инвентаризацията на дълготрайните материални активи на офисите на глобалната компания „Телъс Интернешънъл“ в България вече може много по-бързо и лесно да се извършва, след като дружеството избра да внедри системата Eltrade Inventory, базирана на технологията за радиочестотна идентификация (RFID).

Едновременното идентифициране на голям брой активи, при това от значително разстояние и без пряка видимост, както и лесното търсене, смяна на локацията и проследяване движението на обектите между различни локации, мотивират екипа на компанията да избере софтуерът за безконтактна инвентаризация на „Елтрейд“.

„Телъс Интернешънъл“ е канадско дружество за аутсорсинг на бизнес процеси със седалище във Ванкувър. Компанията има над 70 хил. служители в глобален мащаб и над 50 офиса в 20 държави - Централна и Северна Америка, Европа, Азия. Занимава се с обслужване на клиенти, поддръжка на бизнес и технологични процеси, разработка на иновативни дигитални решения, обвързани с автоматизация и изкуствен интелект, осигуряване на качествено потребителско преживяване, анализ на големи бази данни.

В България „Телъс Интернешънъл“ работи през дружеството "Колпойнт Ню Юръп". Има три офиса  – два в София и един в Пловдив, и е най-големият работодател в сектора с над 4500 служители.