Военната академия внедри решението за столови на „Елтрейд“

Военна академия „Г. С. Раковски“ вече управлява столовото хранене в своите обекти (столова и барче), разположени в централната й сграда в столицата, със софтуерното решение за столови системи на „Елтрейд“.

Реализираният проект включва всички базови функционалности на „Детелина“ за столови системи – предварителни заявки на POS, модул „Производство“, системата за картово разплащане и т.н.  

Около 350-400 служители се хранят ежедневно в столовата на академията, като се идентифицират и плащат консумацията си с карта. Има и приходящи клиенти, които получават временни карти и заплащат храната си на каса. Барчето в сградата също работи с „Детелина BOS+POS“.