Управлявайте Вашия бизнес от Вашия мобилен телефон! Сега е моментът!

За улеснение на абонатите за облачната услуга ELTRADE Cloud допълнително разработихме мобилно приложение, което осигурява достъп по всяко време до полезна информация за продажбите на фирмата.

Приложението визуализира набор от графични справки директно върху мобилно устройство, които показват:
 • дневния и седмичния оборот
 • оборота за предходни седмици
 • оборота по стокови групи за текущия ден и за предходни дни
 • най-продаваните артикули за текущия ден и за предходни дни
Видът на справките зависи от абонаментния план и вида на фискалното устройство. Ако клиентът ползва ниво Start, достъпва данните за дневните и месечните обороти в стойност. В случай че абонаментът е за ниво Light или Premium – тогава получава справки и справки по артикули и стокови групи. Напомняме, че фискалните принтери могат да се свържат само с ниво Start.  
 • Справка за дневния оборот в стойност
 • Справка за месечния оборот в стойност
 • Справка за оборота за деня по стокови групи
 • Справка за месечния оборот по стокови групи
 • Справка за най-продавани артикули за деня
 • Справка за най-продавани артикули за месеца

Каква полезна информация получавате чрез приложението

 • Какъв е дневният оборот на обекта от предходни дни. Дневният оборот може да се проследи чрез бутона със стрелки за връщане назад. 
 • Какво се продава най-много. Най-продаваните артикули и групи може да се видят не само за днешния ден, но и за минал период, отново чрез бутона със стрелки за движение назад.
 • Какъв е размерът на продажбите във всяка продуктова група. Оборотът по стокови групи и по артикули може да се провери както за текущия ден, така и за минал период. 
 • Приложението работи с базата данни в облака в реално време. През него могат да се достъпят данните на няколко бизнеса с множество обекта.

Може да инсталирате на мобилното си устройство приложението ELTRADE Cloud Mobile, като го изтегли от Google Play Store и App Store. Ако имате нужда от съдействие, обадете се и ние ще го инсталираме.

Вижте как работи приложението