Eltrade Cloud Start

рейтинг 5 от 5

ELTRADE Cloud е услуга, която позволява на собственика на касовия апарат или оторизирано от него лице (например счетоводителя на фирмата) да прави справки от разстояние за отчетените от фискалното устройство продажби. За улеснение дневните и месечните отчети могат да се импортират в Microsoft Excel.

 • Услугата се предлага само чрез абонамент, като посочената цена е за един месец и се калкулира на брой касов апарат.
 • Минималният срок на абонамента е 12 месеца и започва да тече след изтичане на гратисния период.
 • ELTRADE Cloud е съвместима с всички модели касови апарати на ЕЛТРЕЙД, включени в регистъра на НАП по Наредба Н-18.
3,00 лв.
Цените са с ДДС.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ, КАТО СЕ АБОНИРАТЕ ЗА ELTRADE CLOUD START

 • ОТЧЕТИ И СПРАВКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

  От касовия апарат към облака се изпраща информация за продажбите. Вашият счетоводител вижда онлайн дневните и месечните отчети и ги импортира в Microsoft Excel.

 • ДИРЕКТЕН ДОСТЪП

  Ако ползвате външна счетоводна фирма, се налага да й предавате отчетите от касовия апарат, което изисква спазване на срокове и крие риск от пропуски. Директният достъп до информацията през интернет решава този проблем.

  Услугата позволява на мениджърите да следят в реално време продажбите си и да оптимизират дейността си, като осигуряват лесен достъп до информацията на партньори и служители.

 • АБОНАМЕНТЕН ПРИНЦИП

  ELTRADE Cloud работи като SAAS облачна услуга. Тоест, за да я ползва, потребителят трябва да заплаща абонаментна такса.

  • Абонаментната такса се заплаща на брой касов апарат.
  • За всеки новорегистриран касов апарат потребителят получава бонус - 3 месеца безплатно ползване на ELTRADE Cloud.


Обучително видео за работа с Eltrade Cloud Start

Вижте още

Модул, който дава възможност за визуализиране на поръчките от касовото работно място към кухня или бар върху монитор.
Възможност да се изпращат данни за артикули, цени, клиенти и др. към касовите апарати във всички търговски обекти на фирмата.