Месечен абонамент за Eltrade Cloud Start

рейтинг 5 от 5

ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата й данни. Това позволява на собственика на касовия апарат или оторизирано от него лице (например счетоводителя на фирмата) да прави справки от разстояние за отчетените от касовия апарат продажби. За улеснение дневните и месечните отчети могат да се импортират в счетоводната програма.

ELTRADE Cloud е съвместима с всички модели касови апарати на ЕЛТРЕЙД, включени в регистъра на НАП по Наредба Н-18.

 • Услугата се предлага само чрез абонамент, като посочената цена е за един месец и се калкулира на брой касов апарат.
 • За всеки новорегистриран касов апарат потребителят получава бонус - 1 месец безплатно ползване.
 • Минималният срок на абонамента е 12 месеца и започва да тече след изтичане на гратисния период.

Изпратете запитване >>

3,00 лв.
Цените са с ДДС.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ, КАТО СЕ АБОНИРАТЕ ЗА ELTRADE CLOUD START

 • ОТЧЕТИ И СПРАВКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

  От касовия апарат към облака се изпраща информация за продажбите. Вашият счетоводител вижда онлайн дневните и месечните отчети и ги импортира в счетоводната програма.

 • ДИРЕКТЕН ДОСТЪП

  Ако ползвате външна счетоводна фирма, се налага да й предавате отчетите от касовия апарат, което изисква спазване на срокове и крие риск от пропуски. Директният достъп до информацията през интернет решава този проблем.

  Услугата позволява на мениджърите да следят в реално време продажбите си и да оптимизират дейността си, като осигуряват лесен достъп до информацията на партньори и служители.

 • В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА

  В процес на разработка са още две нива на функционалност, които ще са достъпни до края на годината:

  • ELTRADE CLOUD LIGHT – отдалечено програмиране. Този план ще позволи дистанционно във фискалното устройство да се програмират артикули, клиенти, цени и др.  
  • ELTRADE CLOUD PREMIUM - складови функции. Възможност да се следят складови наличности, както и да се въвеждат документи за доставка, изписване и ревизия. 


 • АБОНАМЕНТЕН ПРИНЦИП

  ELTRADE Cloud работи като SAAS облачна услуга. Тоест, за да я ползва, потребителят трябва да заплаща абонаментна такса.

  • Системата стартира с първо ниво - ELTRADE Cloud Start, като в бъдеще ще предоставя 3 нива на функционалност, като всяко следващо добавя нови функции, съответно цената на абонамента е различна за всяко ниво.
  • Абонаментната такса се заплаща на брой касов апарат.
  • За всеки новорегистриран касов апарат потребителят получава бонус - 1 месец безплатно ползване на базовото ниво ELTRADE Cloud Start.

Вижте още

Месечен абонамент за софтуер Детелина POS Android Абонамент софтуер Детелина POS Android
Второто ниво ELTRADE Cloud Light дава възможност да се изпращат данни за артикули, цени, клиенти и др. към касовите апарати във всички търговски обекти на фирмата.