Модули за синхронизация с електронен магазин

рейтинг 0 от 5

Модулите за синхронизация се използват за обмен на информация между търговски софтуер „Детелина“ и външни програми (електронни магазини, ERP системи, складови и счетоводни програми и други).

В зависимост от конкретното приложение, с което се обменят данни, могат да се използват различни модули, като при някои обменът на данни е двупосочен (когато търговски софтуер „Детелина“ изпраща и приема данни), а при други е еднопосочен (когато само се изпращат или само се приемат данни).

 • Видове синхронизиращи модули

  1. PluXml export
  2. UniXml export
  3. DeliveryCenter – API

  PluXML и UniXml – модулите се използват за изпращане на информация към електронни магазини и ERP системи. Информацията се изпраща посредством XML файлове през локална директория или през FTP сървър.

  DeliveryCenter е модул за синхронизация, предвиден за свързването на „Детелина“ с електронни магазини за поръчка на храни. При този тип стоки е необходимо поръчката да се визуализира веднага и да се обработи максимално бързо.

 • Предназначение

  В базата на „Детелина“ се импортират данни за системни номенклатури (мерки, валути, отстъпки и т.н.), стоки, контрагенти, промоции. Обратно се експортират данни за продажби, складови документи. За всеки тип данни се генерира различен файл с определен формат.

  Двупосочната връзка дава възможност за единна номенклатура в обектите и точна информация за складовата наличност. Ако във физическия магазин се продаде артикул, автоматично се изпраща съобщение към онлайн платформата и наличността се променя. Така няма опасност клиент да направи поръчка и да се окаже, че няма наличност от този продукт.

Вижте още

Възможност да се изпращат данни за артикули, цени, клиенти и др. към касовите апарати във всички търговски обекти на фирмата.
Модул към софтуер „Детелина“, който осигурява комуникация за картови транзакции през всички банкови POS терминали.