ELTRADE PickUp мениджър

рейтинг 5 от 5

ELTRADE Pickup Manager е софтуерното приложение, което автоматизира процеса по събиране на клиентските поръчки от склада (експедицията), известен още като Pickup. 

Решението може да работи като надстройка на различен тип софтуери - софтуера за управление на продажбите "Детелина премиум", ERP системи, складови програми или други софтуери, използвани от онлайн магазините. Явява се междинно звено между електронния магазин, през който се правят поръчките, и базата с данни, от която те се изписват.

С помощта на ELTRADE Pickup manager има възможност да се увеличи многократно ефективността на обслужване на поръчките, като се оптимизира процесът по събиране и експедиция на стоките.

 • ПРИЛОЖЕНИЕ

  ELTRADE Pickup manager намира приложение във всеки онлайн бизнес, който се обслужва от централизирана локация за експедиране на стоки – продажба на лекарства, хранителни добавки, козметика, дребни промишлени стоки, дрехи и обувки, строителни борси.

  Решението е подходящо и за компании, които притежават собствена магазинна или партньорска мрежа, която събира поръчки за експедиция от собствена складова програма. Дори фирми с един единствен търговски обект - например супермаркет, могат да използват приложението за обработка на поръчките.

МОДУЛИ

 • PickupMANAGER APP SERVER

  Приложение, което осъществява връзката с базата данни на софтуера. Pickup мениджърът създава карта на склада, подобна на 3D шахматна дъска, като всяка локация има своя адрес - номер на ред, номер в реда, номер на стелаж. В софтуера се дефинира къде стои всяка стока - на база на група, доставчик, конкретен баркод. Софтуерът се грижи тази информацията да е актуална.

 • ANDROID APP

  Приложение, работещо на таблет или телефон, посредством което направените поръчки от онлайн магазина се събират и впоследствие се записват в базата данни. В таблета се зареждат и подреждат по маршрут за събиране едновременно повече от една поръчки.


НАЧИН НА РАБОТА

 1. Влизате в Android приложението посредством потребител и парола.
 2. Избирате бутон за зареждане на пакет за събиране (Collection bundle).
 3. PickupManager App Server отправя заявка към онлайн магазина, откъдето получава всички необработени и подлежащи за събиране поръчки, които се зареждат в базата му.
 4. За всички изтеглени за събиране стоки се прави обръщение към базата данни на софтуера, от която се дозарежда необходимата информация - баркодове, категория и др. Изтегля се и снимка на всеки един продукт.
 5. Стоките се подреждат по маршрут за събиране по начина, по който са подредени съгласно картата на склада. В отделен таб се визуализират номерата на поръчките, с колко стоки е всяка, името на клиента и сумата на поръчката.
 6. Така изготвеният пакет за събиране се зарежда в мобилното приложение според маршрута.
 7. След събиране на всяка стока посредством маркиране с баркод скенер или потвърждение на екрана на таблета, приложението извежда съобщение за номера на клетката в подвижната количка, след което при потвърждение стоката се премахва от списъка за събиране и се поставя в списъка на събрани.
 8. При липса на стока тя се маркира като такава. PickupManager информира онлайн магазина за липсващата стока.
 9. Продължава се по маршрута до завършване на събирането.
 10. След това се отива със събраните в количката стоки до работно място, оборудвано с персонален компютър, етикетен и фискален принтер за завършване на процеса.
 11. За всяка отделна поръчка от Android приложението се отпечатва етикет за торба, колкото торби са налични.
 12. Пристъпва се към процес на финализиране. В базата данни на използвания софтуер се генерират документи за продажба (отворени сметки) за всяка поръчка. Документите се генерират автоматично на база реално събраните стоки и количества.
 13. Служителят се логва в софтуера, където се зареждат всички автоматично създадени документи за продажба. Приключва всеки документ и издава фискален бон или фактура на фискалния принтер, която се прикача към опакованата за изпращане поръчка.
 14. Маркираните и готови поръчки се предават за експедиция.
ELTRADE Pickup manager към настоящия момент има изградена връзка с търговски софтуер "Детелина". Ако работите с друг софтуер, можете да направите запитване при какви условия приложението може да се адаптира към него.
НАПРАВете ЗАПИТВАНЕ