Детелина Call Center

рейтинг 0 от 5

Системата е предназначена за приемане и обработка на поръчки и доставки за разнос на храна. Чрез нея се управлява обслужването на клиентските поръчки, приемани от оператор по телефона. Има възможност за връзка с уебсайт и директно импортиране в софтуер "Детелина" на поръчките, направени от сайта.

Системата е подходяща както за самостоятелен обект, така и за многообектна структура - верига от заведения.

Детелина Call Center изисква инсталиран търговски софтуер „Детелина Премиум“ със следните модули: BOS и POS  за единични обекти и Централен офис за система с повече от един обект (с еднаква номенклатура).

 • За кого е предназначена системата

  Системата е предназначена за всички видове търговски обекти, приемащи поръчки по телефон  или през интернет сайт и извършващи доставка до адрес на клиента:

  • Ресторанти
  • Пицарии
  • Сладкарници
  • Магазини за хранителни стоки
  • Магазини и борси за строителни материали
  • Складове на едро 

 • Как работи

  Системата може да работи с няколко обекта, с телефонна централа за приемане на обаждания от клиенти и няколко работни места за диспечери, които записват поръчките в локална база данни. Състои се от два основни модула: диспечерски за приемане на поръчки и модул за експедиране на поръчки.

  Диспечерският модул  може да бъде инсталиран на компютър в самия обект или на отдалечен компютър. Играе роля на кол център, който приема поръчките от клиенти по телефона и ги изпраща за изпълнение към обекта. 

При получаване на заявка за доставка операторът избира обект, към който прехвърля заявката, за да се изпълни. Изборът на обект се определя от локацията за доставка. При вече наличен номер на клиента системата пази история за адрес и предишни поръчки. Операторът въвежда данните за клиента в системата или ги намира от вече въведените в базата данни. 

Информацията за поръчката се изпраща към избрания обект, където се визуализира на кухненски дисплей или POS терминал. След като се приготви и изпълни, поръчката се приключва в системата, а към централата се изпраща съобщение, че заявката е експедирана. 

Системата позволява с прехвърлянето на заявката да се зададе и конкретен час за изпълнение.

 • Функционалности - диспечер

  • Разпознаване на телефонен номер
  • Асоцииране на няколко номера и адреси към един клиент
  • Работа с различни градове, райони (квартали) и адреси
  • Различна цена за доставка за отделните адреси
  • Поръчка „за веднага“ или „отложено“
  • Поръчка за адрес или взимане от място
  • Попълване на коментар към клиент

  • Копиране на предходна поръчка 

  • Отстъпки за артикул и/или за цяла поръчка

  • Модификатори към артикули 

  • Коментар към артикул и поръчка

  • Проследяване статусите на вече приетите поръчки

 • Функционалности - монитор

  • Следене на време от постъпване на поръчката
  • Отбелязване на артикули или цяла поръчка като готова
  •  Разпечатване на бележка с данни за поръчка
  • Разпределяне на поръчка към конкретен оператор

Вижте още

Система за взимане на клиентска поръчка чрез таблети и/или смартфони с операционна система Android.
Модул към софтуер „Детелина“, който осигурява комуникация за картови транзакции през всички банкови POS терминали.