Търговски софтуер "Детелина Премиум"

„Детелина премиум“ е пакет от модули на търговски софтуер „Детелина“. Предназначен е за управление на магазини, ресторанти и столови с две или повече работни места. Включва модулите:

 • Административен 
 • Доставки
 • Заявка за доставка
 • Изписване
 • Фактуриране
 • Брак
 • Ревизия
 • Каса
 • Трансфер и многоскладова организация
 • Собствено производство (по рецептурник)
 • Разпад – разопаковане
 • Дебитни и кредитни известия

Многообразието от модули помага да бъде организирана цялостната работа в търговския обект - от доставките до продажбите.