Търговски софтуер "Детелина РOS Touch Screen"

Приложение за касово работно място, свързано с обслужване на клиентите. То е с графичен потребителски интерфейс и позволява разнообразни настройки на външния вид и функционалност на всеки работен терминал. Работи както с touch screen, така и със стандартна или специализирана клавиатура. Чрез него могат да се управляват различни периферни устройства.