Модул за връзка с QlikView

QlikView представлява гъвкаво Business intelligence приложение (BI) за събиране, съхраняване и анализиране на данни. То позволява на потребители без специални технически познания самостоятелно да правят справки и отчети, а също и да анализират информация за своя бизнес.

180,00 лв.
Цените са с ДДС.

Интеграцията на търговски софтуер „Детелина“ с QlikView предоставя нов и изключително лесен начин за бизнес анализ на дейностите, извършващи се в магазини и ресторанти. QlikView се свързва с базата данни на търговския софтуер.


Данните се обединяват в единна структура, която се съхранява в оперативната памет на компютъра. Това води до бързо действие, лесен анализ на данните и предоставя интуитивна визуализация на справките в таблици и графики. С QlikView получавате графична информация за справки по:

  • Продажби
  • Маржове
  • Артикули
  • Смени
  • Складове
  • Служители
  • Вид плащане и други


Можете да задавате времеви периоди за справките и да сравнявате резултатите с предходни периоди. Можете нагледно да следите тенденции в дадени артикули, складове, обекти и служители. Приложението е с лесна инсталация и предоставя възможности за експорт на данните в Microsoft Excel, PDF и директен печат.

Интересна възможност е справката „Какво, ако…“. Потребителят може да прави анализ с промяна на параметри, като количества и цени и да следи какви биха могли да бъдат резултатите от реалната им промяна.


Задълбоченият анализ на продажбите, който QlikView предоставя, е задължителна част от пъзела на успешния бизнес. QlikView дава възможност на организациите не само да видят своите силни и слаби страни, но и да определят тенденциите в отрасъла, в който развиват дейността си. Платформата може да се използва от мениджъри, бизнес анализатори и хора, работещи с оперативна информация.

Вижте още

Модул за справки през мобилни устройства
Полезно и удобно решение към софтуер „Детелина“