• АСАРЕЛ-МЕДЕТ

    Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет" е първата и най-голяма водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни и други руди. Намира се на 11 км северозападно от Панагюрище и на 90 км източно от столицата. „Асарел-Медет” произвежда и предлага медни концентрати и катодна мед, които са суровина главно за металургичните предприятия и отчасти за химическата и керамичната индустрия. 

    „Асарел-Медет" организира столовото си хранене с решението за управление на столова система, изградено със софтуер „Детелина Премиум“ и X-Pay система за разплащане с карти. Хардуерната конфигурация включва: фискални принтери, и POS терминали.