• АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД

    Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет" АД е първата и най-голяма водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни и други руди. Намира се на 11 км северозападно от Панагюрище и на 90 км източно от столицата София. „Асарел-Медет” произвежда и предлага висококачествени медни концентрати и катодна мед. Те представляват суровина главно за медните металургични предприятия и отчасти за химическата и керамична индустрия. 

    „Асарел-Медет" организира столовото си хранене с решението за управление на столова система, изградено със софтуер „Детелина“ и специализиран хардуер от "Елтрейд".