• ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

    Централна кооперативна банка е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп. Предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране.

    Обектите на ЦКБ, се управляват с търговски софтуер "Детелина Премиум". Хардуерната конфигурация се състои от POS терминали, фискални принтери и клиентски дисплеи.