• ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

    Централна кооперативна банка е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп. Тя, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти.