• HAPPY

    Happy Bar & Grill е верига от ежедневни ресторанти в България. Първият ресторант отваря врати през 1992 г. и в момента има десетки заведения в София и някои от големиге градаве в страната.