• K-EXPRESS

    Българската верига ресторанти на самообслужване, кулинарни магазини и щандове за бързо хранене с готвена храна K -express оборудва заведенията си със системи от "Елтрейд". В обектите е инсталиран търговски софтуер "Детелина" с модул „Централен офис“ за централизирано управление на обектите от веригата. Хардуерната POS конфигурация се състои от фискални и POS принтери, електронни везни, POS терминали, клиентски дисплеи и други.

    „Елтрейд“ достави и цялото хардуерно оборудване на различния като концепция проект на веригата, реализиран в сградата на "Полиграфия офис център" на ул. „Николай Ракитин“ 2. Обектът е комбинация между кантина и магазин за бързооборотни стоки. Разширяването на веригата продължава, като новите обекти също ще разчитат на хардуерно оборудване от „Елтрейд“.