• ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

    „Летище София” ЕАД е лицензираният летищен оператор на най-голямото международно летище в Република България.