• ЛИНАМАР ЛАЙТ МЕТАЛС РУСЕ

    „Линамар Лайт Металс Русе“ е част от канадската група "Линамар", призната за световен лидер в производството на прецизни метални компоненти, модули и системи за задвижване, предназначени за глобалните пазари на електрифицирани и традиционно задвижвани превозни средства и промишлеността с повече от 61 производствени мощности по света. С присъединяването си към канадския гигант, фирмата получава възможността да разшири обхвата на дейностите, експертизата и опита си.

    За управлението на своята столова система „Линамар Лайт Металс Русе“ използват  софтуерно решение за управление на продажбите „Детелина Премиум“. Решението автоматизира целия процес – от доставката на продукти, създаването на рецепти и съставянето на менюта, до обслужването на столуващите. В комбинация с търговския софтуер компанията използва и POS терминали Tysso