• МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

    Министерството на отбраната е държавна институция в България, която осъществява правителствената политика във военната област и политическото ръководство на българската армия. То е сред първите 6 български министерства, създадени на 5 юли 1879 г.

    Столовата на Комендантството към Министерството на отбраната е организирана със система от "Елтрейд", управлявана от софтуер "Детелина". Хардуерната част на системата включва касови апарати, фискални принтери Epson TM-T81F DV, POS терминали и баркод скенери. Към системата предават данни и 3-те барчета на комендантството. Освен столовата система комендантството използва и софтуер за вътрешни заявки, разработен от "Елтрейд".