• PARTY FOOD

    „Парти Фууд“ е компания, която осигурява комплексни услуги по цялостен мениджмънт, свързан с приготвянето и доставката на хранителни продукти и предлагането на услугата „кетъринг“, в зависимост от нуждите и специфичните изисквания на клиентите за изхранване на техния персонал. Компанията успешно разработва и изпълнява проекти за разнообразни фирми и организации като същевременно се стреми да предлага висококачествени услуги, отговарящи на всеки индивидуален вкус.

    Обектите, които „Парти Фууд“  обслужва, се управляват с търговски софтуер "Детелина" с модули за столово хранене и разплащане с карти. Хардуерната конфигурация се състои от POS терминали Tysso Zenis 3000 с клиентски дисплеи, картови четци, POS терминали, скенери Motorola, фискални принтери Epson TM-T81F KL и Epson TM-U 220F DV, POS принтери Epson TM-U220, електронни везни, РС конфигурация за BOS работни места и сървър.