• РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТА АД

    Разпространение на печата АД притежава над 180 търговски обекта за продажба на вестници, билети, цигари и др. Продажбите във всички павилиони се извършват посредством система, проектирана и изградена от Елтрейд с търговски софтуер за магазини Детелина. Хардуерът включва касови апарати ELTRADE A300 S KL, баркод скенери Datalogic и POS терминали Tysso. В обектите, които са без електрическо захранване, се използват ELTRADE A6 KL MINI POS. Това уникално за българския пазар решение позволява тези обекти да издават фискални бонове и да предават безжично данни към централния офис.