• СОФАРМАСИ

    Верига аптеки "Софармаси" използват услугата EDI, предоставяна от Елтрейд, за електронен обмен на данни с доставчиците си.