• СОФИЙСКА ВОДА

    „Софийска вода” АД е създадена през октомври 2000 г. по силата на 25-годишен договор за концесия. Чрез него Столична община преотстъпва на дружеството експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в София.

    Касите на "Софийска вода" използват фискални принтери Epson.