• ТЕЛЕНОР

    "Теленор" е водеща телекомуникационна компания с над 3,1 милиона активни потребители в България. От 1 август 2018 г. "Теленор България", заедно с "Теленор Унгария" и "Теленор Сърбия и Черна Гора", стават част от PPF Group. PPF Group е реализирала инвестиции в множество пазарни области - банкови и финансови, телекомуникации, биотехнологии, застраховане, недвижими имоти и селско стопанство. PPF Group оперира в 22 страни в Европа, Азия и Северна Америка.