• TESY

    Елтрейд предоставя услугата ЕDI (електронен обмен на данни) на производителя на домакински електроуреди TESY.