• TESY

    TESY е водещ производител на интелигентни решения за отопление и топла вода и лидер в производството на електрически бойлери, бойлери с индиректно загряване и елeктрически отоплителни уреди. Компанията има представителства в 5 държави и реализира продукцията си в над 50 държави на 4 континента.
    TESY разполага с 4 прозводствени предприятия - завод за производство на електрически бойлери, завод за панелни конвектори, завод за маслени радиатори, завод за високообемни бойлери и буферни съдове.

    За обмена на електронни фактури и други бизнес документи със своите доставчици TESY се доверява на системата за електронен обмен на данни (EDI), предоставяна от Елтрейд“.