• ТУ - СОФИЯ

    Столовото хранене на преподавателите и персонала в Технически университет София е организирано със система, интегрирана от Елтрейд.

    Системата включва компютърна конфигурация, POS принтер Epson TM-T20, POS терминал Tysso 5715 и фискален принтер Epson TM-T81F KL. POS хардуерът се управлява от софтуер Детелина с модули за предварителни поръчки и разплащане с карти.